Cgcvt len jo eer sc stk leech bekappen in deme klostcre D7o se vorbarh evne mvströ)tiZe ádrele vrouwc buten rome wonaf s^-r-~~ AT ticHvp cíñeme (lote.oc vorcve cómale cvti hotiardicb vn eytt wvlt leuenk.vñ V \/jí ve was evne stster evncs eddelen man ^^-e^oncs alrerc hir vor ghcnömet Latinus De vrouwc ve watt: vakene gestraffec va crem bro- vcre.vu van andere geistlikc personcn.dac fe co nrg ge st^olve leggen ere homod vnrc ivelichevt. vñ stol ve wat ge vstliker vñ wac gocliker leue in eterne we rcwen stace.Auer se vorstnave ve strajfrngc vnde re hevlstmc rade ver jalichcvc.vñ gaff stk io «mcr vñ meer co ítdíctfeyt vñ co Wollust ver wcrlve vnde ves vlestc^es.Do wart se vppc evne cvd ghcbetzc va ere me brovere.alzo dac seco eme onam co rome.vnde bleffdar bv eme welke tid.nic^c micochmodicbeve vine gnade vñ astac co vorweruerr.me mit houarr dicbcic vñ mit bage.Do se mi co tome was gckomc do begñve sc krack co wervcve.vñ re krakheic vorme reve sik st stre.dat se van ve arste warc vorlaten.vñ qna in mistrost eres lcuenves Äuer Latinus er bro ver ve was strchfoìdich vor de fele stner siister. vñ her deve se co dac st ere sunve scholve bemwe vñ bicffccn. me st ancwordcveeme vormiddelstexneme vorhar- deve stnnc vñ jprack.st hadde genoc^ gebichcer.Go he horevc ve vorhardinAe eres hettc.do watt: he sere bedrouet.doch st cruwcvc he co gore, vnve hadde ok groce hopene co ver hillic^eyc vnde innieHevt rester